Välkommen till oss!

För dig som är ung vuxen (20 år och uppåt) så finns det hemgrupper och lite andra aktiviteter att vara med på.
Vill du veta mer, hör av dig till Elias Werneskog eller Caroline Werneskog så hjälper dom dig att hitta rätt.
Elias Werneskog 070-170 85 89
Caroline Werneskog 073-036 06 28