Pingstförsamlings i Huskvarna vision är: ”En växande församling, fylld av Guds närvaro, där alla behövs”.

”En växande församling” – Vi vill att vår församling ska växa i antal medlemmar och att fler människor ska få en personlig relation med Gud. Vi tror att människan är ämnad för att ha gemenskap med Gud och att församlingen är Guds idé för hur gemenskapen mellan de troende ska gestaltas här på jorden.
Vi vill också att vår församling ska vara en plats där människor kan växa och utvecklas. Undervisningen på våra samlingar och gudstjänster ska kunna tillämpas i vardagen och vara relevant i vår tid. Man ska både bli utmanad och uppmuntrad i vår gemenskap.

”Fylld av Guds närvaro” – När vi samlas i kyrkan eller i andra sammanhang så räknar vi med att Gud är där. Vi hoppas att det både ska kännas och märkas på många sätt, bl.a. genom en varm och generös atmosfär.
Men livet med Gud handlar definitivt inte bara om vad som sker i kyrkobyggnaden. Vi tror på en Gud som vill vara med oss i varje del av livet – på arbetet, i skolan och hemmet, när vi träffar våra vänner och när vi ägnar åt oss hobbys eller bara kopplar av. Det är också en aspekt av Guds närvaro.

”Alla behövs” – Varje människa är en unik personlighet och har olika talanger och gåvor. Därför finns det plats för varje enskild människa som vill vara med i församlingen och som önskar leva efter Jesus undervisning.
Vi vill att vår församling ska erbjuda något för alla åldrar och att den ska vara en mötesplats för generationerna och för människor med olika bakgrund.