Pingstförsamlingen i Huskvarna står för en klassisk kristen tro. Det innebär att vi bland annat kan instämma i urkyrkans mest kända trosbekännelser, den apostoliska och den nicenska.  Vi har inte någon egen formulerad troslära utan baserar vår tro på Bibeln i sin helhet. Pingstförsamlingen i Huskvarna är också ansluten till samfundet Pingst och på sin hemsida beskriver man pingströrelsen teologi på följande sätt:

”Utmärkande för en praktisk teologi av klassisk pingstväckelsekaraktär är till exempel: synen på Bibeln som Guds Ord, den Helige Andes inspiration vid läsning och tolkning av bibelordet, de andliga nådegåvornas betydelse och funktion, en karismatisk och bibeltrogen förkunnelse, andedop och andeuppfyllelse, bön för sjuka, helgelse och andligt mognande, den yttersta tiden, det allmänna prästadömet och ett kollektivt ledarskap i församlingen.”

Du kan läsa hela stycket på länken: Läs mer

Hur blir man en kristen?

Klicka här för att läsa mer