Personal

robert

Robert Andersson

Föreståndare/Pastor
Maila Robert Andersson

Robert Andersson är pastor och församlingens föreståndare.
TELEFON 036-39 87 61
MOBIL 0766-43 23 91
EPOST robert.andersson@huskvarna.pingst.se

johan

Johan Ericson

Ungdomspastor
Maila Johan Ericson

Johan Ericson är församlingens ungdomspastor.
TELEFON 036-398764
MOBIL 073-5002888
EPOST johan.ericson@huskvarna.pingst.se

victor

Victor Haglund

Administratör
Maila Victor Haglund

Victor Haglund är församlingens administratör.

EPOST info@huskvarna.pingst.se
TELEFON 036-39 87 60