I vår församling strävar vi alltid efter att vara en ” Öppen kyrka med hjärta för människor”. En del av vårt omsorgsarbete handlar om att finnas till för våra äldre. Vi har idag tre medlemmar som är över 100 år!

”Träff för alla” som äger rum sista torsdagen i varje månad gästas ofta av en talare eller sångare som står för  underhållningen medan man avnjuter sitt kaffe. Med jämna mellanrum uppträder även församlingens egna kör Sångarglädje.

Varje onsdag förmiddag sänder närradion sina program. Dom innehåller frukostmusik, andakt, tävling, reprissändning från söndagens gudstjänst samt förbön.

Varannan måndag är det ”Rutan”. Där stickar man rutor som sedan sys ihop till filtar. Man syr även barnkläder som sedan skickas till behövande.

För dom som inte har orken att komma på våra träffar har vi hembesök. Där uppmärksammas födelsedagar och man kan också få ta del av nattvarden om så önskas.

Kristen tro och socialt ansvar för människor i vårt samhälle är nära förknippade med varandra. Det kristna sociala arbetet har sin utgångspunkt i uppfattningen om alla människors lika värde och Jesus-orden i Matteus 7:12: ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem”.

Styrgrupp Social utgör en samlande länk mellan församlingens nuvarande sociala inriktningar:

  • LP-verksamheten
  • Kyrkhjälpen
  • Internationella fester
  • Utdelning av matlådor

Styrgruppen består av:
Iréne Linddahl (ordförande), Marianne Nordell, Karina & Rolf Jansson, Birgitta Olsson Claesson och Magnus Claesson

LP-VERKSAMHETEN
LP-verksamheten riktar sig till kvinnor och män med drogberoende, dvs alkohol och narkotika. Syftet är att ge hjälp och stöd till dem att ta sig ur sitt beroende. En central kontaktverksamhet finns i Södra Vätterbygden. Fältteam söker upp de människor vi vill nå och erbjuder gemenskap och stöd i de lokaler som LP disponerar i Jönköping och Huskvarna. De som beslutat sig för att förändra sitt liv erbjuds daglig gemenskap och stöd på LP-kontakten. LP-kontakten leds av ett kunnigt team av medarbetare och volontärer som ofta har egen erfarenhet av drogberoende.

Utöver den dagliga gemenskapen på LP-kontakten så ordnar man LP-möten med bibelundervisning, sång och vittnesbörd.

Den välkända och riksomfattande LP-verksamheten grundades år 1959 och har sedan dess verkat på många platser i Sverige. Genom riksorganisationen kan LP-kontakten i Jönköping erbjuda plats på kristna behandlingshem för de som behöver bryta med sitt gamla liv och få aktiv behandling för sitt beroende under en tid. LP arrangerar också mycket populära och välbesökta sommarläger, ett i södra och ett i norra Sverige.

För att läsa mera om LP-verksamhetens arbete, både lokalt och på riksplanet –

 


KYRKHJÄLPEN HUSKVARNA
I slutet av sommaren 2014 startade Kyrkhjälpen sitt arbete med att hjälpa och stödja EU-migranterna i Jönköpingsregionen. Kyrkhjälpen i Huskvarna fick sitt uppdrag av Huskvarna Kristna Samarbetsråd och har ett nära samarbete med ledningsgruppen för Kyrkhjälpen Jönköping. Samordnare i Huskvarna är Iréne Linddahl och Ulla Gunnevik.

Kyrkhjälpen utgår från två perspektiv – att ge kortsiktig humanitär hjälp med basala behov i vårt närområde samt att bygga upp ett långsiktigt stöd i EU-migranternas hemland i samråd med fem hjälporganisationer, läs mera om detta i foldern ”Alla har rätt till ett värdigt liv”. De humanitära insatserna som Kyrkhjälpen Huskvarna erbjuder är rådgivning, andakter, frukost och varm kvällsmat, dusch, klädutdelning och tvätt av kläder på Hannas Vardagsrum på Frälsningsarmen i Huskvarna. En tolkgrupp och tretton arbetsgrupper med volontärer från olika församlingar och privata personer utför detta ideella arbete genom ett rullande schema. Utöver dessa insatser erbjuds EU-migranterna att delta i temakvällar minst var tredje vecka. Exempel på sådana teman är: ”Fungerande vardagstro och varaktig vänskap”, ”Familj och ekonomi”, samt ”Hjälp till självhjälp i hemlandet”. Från mars 2015 kan EU-migranterna registrera sig som försäljare av gatutidningen ”Folk är folk”, vilket är ett uppskattat alternativ till att tjäna pengar för sitt och familjens uppehälle.

Läs mera om Kyrkhjälpens arbete på www.facebook.com inom de offentliga grupprummen Kyrkhjälpen Huskvarna och Kyrkhjälpen Jönköping!


INTERNATIONELLA FESTER
Vi anordnar internationella fester ett antal tillfällen under året på Tegnérgården. Dessa fester brukar vara välbesökta och omtyckta. Vårt syfte är att skapa kontakter och att bidra till att människor blir integrerade i vårt samhälle och får känna delaktighet i olika sammanhang.


UTDELNING AV MATLÅDOR
Många i vårt samhälle har fått ökade behov av förstärkning i sin ekonomi inte minst till jul. Där för har vi, sedan 2008, gjort det vi har kunnat för att hjälpa till med mat, godis och ibland även en julklapp om det finns barn i familjen.


Kontaktinformation

LP-kontakten
Lars Johansson
lajohva@spray.se
mobil: 0708- 211 331

Kyrkhjälpen
Iréne Linddahl
irene@linddahl.net
mobil: 073 408 10 61

Internationella fester
Birgitta Olsson Claesson
birgitta@origoresurs.se

Utdelning av matlådor
Marianne Nordell
marianne.nordell@lp-verksamheten.se