Predikan av Birgitta Ohlsson. Sång Pauline Löfdahl & Jonas Carpvik. Lovsångsteam. Mötesledare Sofia Lundström.
Söndag 18 Nov 2012