Predikotexten är hämtad från Uppenbarelseboken 4 .