Predikan av David Gunnarsson, söndagen 9 Sept 2012. Avskedspredikan. Lovsång: Björn Nilzon med team, mötesledare Robert Andersson.