Karl Hargestam predikar kvällsmötet på missionskonferensen Sänd