Predikan av John Derneborg, Ungdomsteamet, Äventyret för barnen & Mingelfika