Familjegudstjänst Söndagen 16 September 2012. Predikan av Robert Andersson. Sång med kören Rejoice, mötesledare: Elisabet Andersson.