Predikan av Elias Werneskog, Lovsång Gonzalez med team