Jesus sa till sina lärjungar ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar…” (Matt 28:19). Det ligger i församlingens uppdrag att ännu fler skall bli Jesu lärjungar. Det handlar om människor i Sverige, men också om att nå hela världen.

Arbetet utanför Sverige har vi traditionellt sett kallat för mission. Men Jesus är inte bara intresserad av människans andliga status. Han är intresserad av hela människan – ande, kropp och själ.
Jesus sa om sitt eget uppdrag: ”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och att predika ett nådens år från Herren.” (Luk 4:16)
Jesu liv betecknades av att han hade omsorg om hela människan.

Detta är bakgrunden till att Pingstkyrkan i Huskvarna har en stor bredd i sitt missionsarbete. Vi stöder exempelvis bibelskolor och församlingsplanterare, men också skolor och kliniker, för att nämna ett par exempel.

Vår Mission

Läs mer om de olika områdena där vi arbetar och/eller finns representerade.

 

Kvinnonätverket
HUSKVARNA WOMEN’S NETWORK GROUP i samarbete med THE WOMEN’S BOARD Sierra Leone

_DSC0467-2
Våren 2012 bildades Huskvarna kvinnonärverk för att stödja pingstsamfundets kvinnoorganisation i deras arbete med att hjälpa kvinnor till grundläggande utbildning och hjälp till självförsörjning.

Kvinnor i Sierra Leone är som i många andra länder en utsatt grupp. Procentantalet läskunniga kvinnor är lågt. Vårt mål är att så många kvinnor som möjligt ska få lära sig läsa och räkna.
Hösten 2012 startade tre alfabetiseringskurser på olika platser i landet. De flesta kvinnorna kom igång bra med sin läsutveckling och kunde fortsätta vidare med del 2.
Höstterminen 2013 har ytterligare 250 kvinnor, på fem olika platser, kommit igång med att lära sig läsa.

Många flickor tvingas av olika anledningar hoppa av skolan efter klass 6. Vi har nu också kunnat hjälpa ett tiotal flickor tillbaka till skolan genom att betala skolavgift, uniform, skor, böcker m.m.

I ett litet mikrokreditförsök fick ett tiotal kvinnor lån för att starta en liten affärsverksamhet. De första tio kvinnorna har lyckats komma igång med sina verksamheter och betala av sina lån så att nya kvinnor kan få låna pengar och starta upp verksamheter.

Guinea

dop 21 st fr 4 kyrkor

Vår församlings engagemang i Guinea startade på 1995. Det var ett pionjärarbete i ett land onått av evangeliet.

Guinea har nu 12 miljoner invånare, de kristna är en mycket liten men växande minoritet.

Vår samarbetspartner är EADG (Eglise des Assemblées de Dieu de Guinée). Man har ca 5 000 medlemmar i 45 församlingar över hela landet.

EADG:s vision är att plantera församlingar i alla nyckelstäder och därifrån nå vidare. De vill också påverka samhället med sociala insatser såsom skolor, förskolor, alfabetiseringskurser och sjukvårdskliniker.

Vi stöttar EADG på en rad olika sätt: Stöd till IBRA:s radiosändningar på de tre stora språken.  Stöd till evangelisationssatsningar. Köp av tomter och byggen av kyrkor, skolor och allaktivitetshus. Stöd till pionjärpastorer. Inkomstgenererande projekt. Ledarträning – från lekmannaledare till bibelskollärare.skolbarn

Tillsammans med PMU har vi stöttat alfabetiseringsprojekt på språket sousou,
då 1 000 personer lärt sig skriva, läsa och räkna.
Vi har också byggt en förskola med tre klassrum i Faranah. Den staden ligger mitt i landet och tomten är en gåva från myndigheterna

Sierra Leone
Den utdragna ebolaepidemin har gjort att livet för människorna i Sierra Leone har blivit svårare. Många viktiga samhällsfunktioner fungerar inte och skolor på alla nivåer har varit stängda sedan maj månad. Priserna på basföda som ris och olja har stigit i höjden med 300 % och människor som redan tidigare haft det svårt med ekonomin har fått det ännu svårare att få mat för dagen.

Landet är uppdelat i karantänzoner som gör det svårt för matvaror att transporteras över landet. Handel och import är mycket begränsad.
Det blir en stor utmaning att efter den akuta situationen med epidemin bygga upp landet igen när landets ekonomi och samhällsfunktioner har drabbats så hårt.

I det nuvarande akuta läget hjälper vi till med att ge utsatta familjer matpaket. I samarbete med vår samarbetspartner FPMSL, samtalar vi hur vi på bästa sätt ska kunna ge stöd till de mest utsatta när epidemin är över. Bland annat kommer Kvinnonätverket att starta ett större mikrokreditsprojekt för att kvinnor utan egen försörjning ska kunna starta en företagsverksamhet.
SierraInfoSida

I Sierra Leone har vi sedan många år tillbaka ett fint samarbete med Free Pentecostal Mission. Samfundet har som målsättning att på de platser där det finns en församling också göra något för samhällsutvecklingen.

SierraInfoSidaSkola

Vi har fått vara med och bygga åtta fina grundskolor i på olika platser i landet. Under 2014 har det byggts en förskola och skola i provinshuvudstaden Kailahun och skolorna i Koindu och Kamakpodu har kompletterats med förskolor.

Utbildningsnivån på lärarna är låg i landet och vi uppmuntrar och stöder därför fortbildning för lärare. Vi finns även med och bidrar till

Vi stöttar i kampen mot Ebola

Vi stöttar i kampen mot Ebola

lärarlöner.

På flera platser där det inte finns skolor har vi tillsammans med byborna varit med och byggt så kallade allaktivitetshus som man kan använda som skollokal, kyrka och för olika bysammankomster.

Vi finns även med och stöttar när det gäller pastorslöner, ledarskapsutveckling, och informell utbildning som i Aids/HIV, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

 

Bulgarien

pkhk_main_bulgarien
I staden Plovdid i Bulgarien driver vår vänförsamling fem second handbutiker.

En del av de varor som vi inte lyckas sälja i vår butik i Huskvarna, Erikshjälpen Second Hand, packar vi i en container och skickar till Bulgarien. Där säljer man dessa varor i sina butiker i stället. Överskottet går till församlingens omfattande sociala verksamhet.

Distansbibelskolan ICBI

pkhk_main_icbibibel
Församlingen stöder sedan länge distansbibelskolan ICBI med dess verksamhet för utbildning av församlingsledare.

ICBI:s idé är att uppmuntra till uppbyggnad av distansbibelskolor i olika länder, samt hjälpa till i inledningsskedet när en sådan skola startas. Stödet kan bestå i ekonomiska resurser, men lika mycket i förmedling av kunskap om hur en distansbibelskola fungerar. Kortfattat kan en distansbibelskolas funktion beskrivas på följande sätt:

• Nationella lärare producerar bibelkurser på sitt eget språk.
• Kurserna kopieras till CD.
• Studerande ledare får del av undervisningen i hemmiljö.
• Guds rike expanderar med bibeltrogna ledare.

För närvarande finns distansbibelskolor med stöd via ICBI i cirka 20 länder i världen och har sammanlagt cirkaa 25 000 studerande.

ICBI är helt beroende av ideella gåvor för sin verksamhet. Pingstförsamlingens i Huskvarna stöder via ICBI distansbibelskolor i Colombia, Vitryssland samt Indien. Dessutom bidrar vi till omkostnaderna för den person som från Sverige leder ICBI:s verksamhet.

För mer info, se www.distansbibelskolanicbi.se

Indien

pkhk_main_indien
Pingstförsamlingen i Huskvarna har under 25 år arbetat tillsammans med Rock Church Mission och Manna Ministry i Indien. Ledare för organisationen är Ernest Komanapalli.
Organisationen har ett omfattande evangeliskt arbete med bibelskolor, ca 1500 församlingar och 125 000 medlemmar.
Man bedriver också socialt arbete, till exempel barnhem, förskolor, gymnasieskolor och lärarutbildning samt yrkesutbildning. Man har också ett sjukhus och ett center för leprasjuka.

Humanitära projekt i Indien där Pingstförsamlingen i Huskvarna är engagerad just nu.
• Byutvecklig i tre byar utanför Hyderabad i Orissia provinsen: Projektet började i byn Maddor.
• Skolbyggnad med sju klassrum, kontor, personalbostäder och samlingssal. Skolan har i dag 225 elever.
• Byn Maddor har fått tre vattenbrunnar, flera toaletter, sanering av gator med diket för dagvatten. Två grannbyar har fått tvåårig förskola, vattenbrunnar och el.

Pågående projekt i norra Indien, Siligui.( gränsstad mellan Butan, Nepal och Bangladesh)
• Byggnation av sju klassrum, kontor, lärarbostäder och toaletter med dusch.
• Djupborrad brunn.
• Elektricitet till byn.
Under år 2008 har församlingen bidragit med hjälp till kristna i Orissa provinsen, som på grund av sin tro utsatts för förföljelse, med pengar till inköp av mat, kläder och husgeråd. Många kristna familjer i området har sedan juldagen 2007 fått sina hem plundrade och nerbrända.

Liberia

 

LIBERIA
Huskvarna Pingst har samarbetat med FPML, Free Pentcostal Mission of Liberia under många år och det är många som rest till Liberia från Huskvarna med omnejd för att arbeta kortare eller längre tid.
Idag har vi inga stora projekt men samarbetar med två församlingar, Voinjama och Yekepa.
I Voinjama finns en växande församling, ledd av Pastor Edwin Kilba Sr. Där finns skolor från primärnivå till högskola. Vi ger bidrag till den bibelskola som är kopplad till högskolan med yrkesträning. Under nästa år har man planer på att bygga en ny kyrka i Voinjama. Den gamla kyrkan ska användas för ungdomsarbetet och den nya kyrkan ska rymma 2500 personer.
Församlingen växer och nya hemgrupper bildas i olika delar av staden och ute i kringliggande byar. Det är spännande och fantastiskt att se och höra hur Guds rike växer.

Yekepa ligger i Nimba county i nordöstra i delen av Liberia. Järnmalmsbrytning är fortfarande den stora industrin där. Församlingen leds av pastor Horatio Mulbah och vi har kunnat ge stöd till församlingen i Yekepa med medel från Second hand. De har reparerat och byggt till en låg och mellanstadieskola. Det senast året har vi gett stöd till lärarlöner, detta för att ge skolan möjlighet att växa och fungera bra. Församlingen har under året startat en liten klinik, detta helt med egna medel. Tack vare teknik som fungerar kan vi hålla kontakt och följa arbetet både i församlingen och i samhället.

Mission_Liberia_Mobiltelefoni

 

 

 

Mission_Liberia_YekepaSkola

Mobiltelefon fungerar nästan överallt / Skolbyggnad i Yekepa

NU ÄR SKOLAN FÄRDIG!

Rapport från Yekepa, Liberia.

Under några år har det pågått ett skolbygge i Yekepa, Liberia. Det är FPML, alltså Pingstkyrkan i Yekepa, som byggt en skola för sjätte till åttonde klass. Det finns redan en skola för de lägre klasserna.

Skolan har kostat ca 400 000 kr och har bekostats av Pingst Huskvarna med hjälp av medel från Second Hand butikens försäljning. Föräldraföreningen i skolan har utfört en del arbete, som målning och annat.

Utbildning är viktigt för ett land och för varje pojke och flicka som får en chans att gå i en bra och trygg skola.

Här några foton från invigningen, som ägde rum i mitten av oktober i år.

Annika Blomqvist

Thailand

pkhk_main_thailandI Thailand befinner sig många barn och ungdomar  i riskzonen för prostitution och droger. Stiftelsen BaanChivitMai är en organisation som arbetar för att skydda dessa barn och ungdomar.

Församlingens medlemmar Inge och Madeleine Ekelyck  är  insamlings- och informationsansvariga för stiftelsen här i Sverige. De besöker Thailand minst två gånger per år och fungerar där som rådgivare för stiftelsens styrelse och personal. Tidigare har de bland annat varit missionärer i Bangladesh och i Laos. Du kan läsa mer om BaanChivitMai på hemsidan: www.baanchivitmai.com