En konfa, två inriktningar.

I år har du möjligheten att välja mellan två olika inriktningar,  fotbollsinriktning & vanlig inriktning.

konfa_17_uppslag