Den lilla gemenskapen i kyrkan är viktig, därför vill vi uppmuntra dig att vara med i en hemgrupp.
Det blir ett sammanhang där du får be tillsammans med andra, lära känna nya vänner och växa i tro.
Grupperna ses varje eller varannan vecka i hemmen eller i kyrkan, för att dela livet.
Oavsett vem du är så finns det en hemgrupp där just du passar in.

Vill du veta mer? kontakta
Johan Ericson, johan.ericson@huskvarna.pingst.se, telnr 036-398764
Pingstkyrkans expedition, info@huskvarna.pingst.se, telnr 036-398760
hemgrupp1