PK-Hva-logga

 

 

Pingstförsamlingen i Huskvarna, behandling av personuppgifter

Medlemmar i församlingen
Du blir medlem i församlingen genom dop eller så kallat flyttningsbetyg från annan församling. I samband
med medlemskapet registrerar vi dina kontaktuppgifter samt följande: datum för födelse, dop och
medlemsskap. Vi registrera även om medlemskapet sker genom dop eller från vilken församling du kommer
ifrån.
Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem samt för att ha
underlag att rapportera statistik till Pingst, en riksförening som församlingen är en del av.
Väljs eller utnämns du till en ledande post styrelse/styrgrupp/arbetsgrupp i församlingen eller är
kontaktperson för en grupp kan dina kontaktuppgifter anges på församlingens webb-sida och/eller i annan
kanal för information.
Församlingen kan ta fram en adresslista över medlemmar och deras kontaktuppgifter inklusive
födelsedatum. Den listan kan distribueras digitalt i pdf-format och/eller lämnas ut i pappersform till
medlemmar.
Församlingen samverkar med Pingst riksförening och ser det som viktigt att våra medlemmar håller sig
informerade om det arbetet som sker. Det innebär att vi kan lämna ut dina kontaktuppgifter till Pingst
riksförening för att du ska få information om dess arbete i Sverige och övriga världen. Pingst riksförening får
använda adresserna tills du själv meddelar dem att du inte längre vill ha information. Du stoppar
informationen från Pingst på telefon: 08-608 96 00 eller mail: info@pingst.se.
När du flyttar till annan församling kan du begära och få ett flyttningsbetyg som du överlämnar till den
församling som du flyttar till. När du lämnar församlingen tar vi direkt bort dig som medlem och inom ett år
raderas dina uppgifter. Se även ”Deltagare i församlingens verksamheter”.
Är du döpt i församlingen sparar vi dina uppgifter med personnummer, namn och datum för dopet i ett
särskilt dopregister. Du kan när som helst ställa frågan till församlingen om när du döptes. Vill du av någon
anledning bli borttagen från dopregistret meddelar du det till församlingen som då tar bort alla uppgifter om
dig utom dopdatum, som sparas för församlingens statistik.
Deltagare i församlingens verksamheter
Du är alltid välkommen att delta i församlingens aktiviteter, även om du inte är medlem. Det gäller för såväl
barn och ungdomar som för vuxna. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter,
födelsedatum eller i vissa fall personnummer samt din närvaro. För yngre deltagare kan vi även be om att få
kontaktuppgifter till vårdnadshavare för att kunna informera direkt till denne.
Vi gör denna registrering för att ha underlag att rapportera statistik till Pingst. Ditt namn och födelsedatum
kan i vissa fall lämnas till samfund, studieförbund, kommun eller motsvarande i samband med ansökan av
bidrag eller kontroll av underlaget för bidrag. Uppgifterna ger också möjlighet att bjuda in till kommande
verksamheter. Statistikuppgifterna är värdefulla för såväl församlingens som samfundets gemensamma
utvärdering av verksamheten. Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnas tillgängliga för
kontroll från bidragsgivare.
När församlingen ordnar aktiviteter tillsammans med andra församlingar/föreningar, kan vi meddela dina
kontaktuppgifter till den församlingen/föreningen för de som närvarar i aktiviteten.
Deltagande i arrangemang
Församlingen kan ordna läger och andra arrangemang som kräver anmälan. Anmälningslistor för dessa
samlingar sparas tills det bjuds in till nästa liknande samling men sparas inte längre än två år.
När församlingen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur uppgifterna sparas.
Församlingskontakt
Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen har registrerade om dig vänder du dig
till församlingen.
Pingstförsamlingen Huskvarna (org-nr 826000-0719), Tegnérgatan 3, 561 32 Huskvarna
info@huskvarna.pingst.se
www.huskvarna.pingst.se

Kontaktansvarig i församlingen:
Robert Andersson
robert.andersson@huskvarna.pingst.se
036-39 87 61, 0766-43 23 91