Nu har bygget av ett kök till en förskola i den romska byn Chirpan i Bulgarien startat. Myndigheterna har utfärdat alla tillstånd och grävmaskinerna fick sätta igång med att gräva för ledningar och bereda marken inför grundläggningen. Till hösten beräknas köket vara färdigt för drift.

Redan nu serverar man ett mål mat om dagen till ett 50-tal fattiga romska barn. Efter maten får de också hjälp och stöd att göra sina läxor. När köket står färdigt finns förutsättningar att utveckla verksamheten och så småningom räknar vi med att kunna starta en förskola. Då kan man på ett bättre sätt förbereda barnen för skolstarten. En viktig sak är att ge dem språkundervisning i bulgariska. Eftersom de inte är så duktiga i det språket är risken stor att de kommer efter från början i skolan. Med lite språkträning innan skolstarten har de bättre förutsättningar att ta till sig undervisningen och verkligen förstå sin lärare.

Detta arbete finansieras till stor del av överskottet från vår Second Hand-verksamhet i Huskvarna. Be gärna för arbetet i Chirpan.
image3image2image1