Poster från december 2016

1 Item

Detta händer i Yekepa, Liberia!

by hvadmin

I Yekepa, Liberia är den nya skolan på gång! Second hand medel från Huskvarna har gett bidrag till denna byggnad, som kommer att betyda väldigt mycket för skolbarnen, deras föräldrar och församlingen i Yekepa. Vi har tidigare gett bidrag till reparation och nya klassrum, men antalet barn ökar och de vill fortsätta från lågstadiet till […]