HUSKVARNA WOMEN’S NETWORK GROUP i samarbete med THE WOMEN’S BOARD Sierra Leone
_DSC0467-2
Våren 2012 bildades Huskvarna kvinnonärverk för att stödja pingstsamfundets kvinnoorganisation i deras arbete med att hjälpa kvinnor till grundläggande utbildning och hjälp till självförsörjning.

Kvinnor i Sierra Leone är som i många andra länder en utsatt grupp. Procentantalet läskunniga kvinnor är lågt. Vårt mål är att så många kvinnor som möjligt ska få lära sig läsa och räkna.
Hösten 2012 startade tre alfabetiseringskurser på olika platser i landet. De flesta kvinnorna kom igång bra med sin läsutveckling och kunde fortsätta vidare med del 2.
Höstterminen 2013 har ytterligare 250 kvinnor, på fem olika platser, kommit igång med att lära sig läsa.

Många flickor tvingas av olika anledningar hoppa av skolan efter klass 6. Vi har nu också kunnat hjälpa ett tiotal flickor tillbaka till skolan genom att betala skolavgift, uniform, skor, böcker m.m.

I ett litet mikrokreditförsök fick ett tiotal kvinnor lån för att starta en liten affärsverksamhet. De första tio kvinnorna har lyckats komma igång med sina verksamheter och betala av sina lån så att nya kvinnor kan få låna pengar och starta upp verksamheter.

huskvarna.pingst.se/kvinnonatverk